Gender & Hybrid Deep Dive je první ze série budoucích zasedání, včetně Gender & Resilience, Gender & Deterrence a Gender & Climate Change. Cílem série Deep Dive je začlenit genderové hledisko do všech hlavních úkolů #NATO.
Co dodat.