Zabraňte nacistům v použití Vašich dětí, žen a starců jako živých štítů …
Výňatek z dnešního vystoupení V.V.Putina na videokonferenci se stálými členy Rady bezpečnosti RF…

Bojové srážky ruské armády, jak se očekávalo, neprobíhaly s pravidelnými jednotkami ukrajinské armády, ale s nacionalistickými formacemi, které, jak známo, nesou přímou odpovědnost za genocidu na Donbasu a za krev civilních obyvatel lidových republik. Kromě toho nacionalistické elementy, zařazené do sestavy pravidelných ukrajinských vojenských jednotek, nejenže je poděncují k ozbrojenému odporu, ale v podstatě hrají roli přehradných oddílů.

Navíc, podle informací, které máme potvrzené výsledky objektivní kontroly, tito nacisté umísťují těžkou bojovou techniku a raketomety přímo do centrálních čtvrtí velkých měst, včetně Kyjeva a Charkova. Plánují přivolání odvetné palby ruských úderných komplektů na obydlené čtvrti. Takže v podstatě jednají jako teroristé po celém světě. Přikrývají se lidmi, aby následně obvinili Rusko z obětí mezi civilním obyvatelstvem. Je dostatečně známo, že k tomu dochází pod dohledem zahraničních poradců, především amerických.

Znovu se obracím na vojáky ozbrojených sil Ukrajiny: - nedovolte neonacistům a benderovcům využít vaše děti, ženy a starce jako živého štítu! Vezměte moc do vlastních rukou – nejspíš s vámi dohodneme lépe, než s tou bandou narkomanů a neonacistů, kteří se usadili v Kyjevě a vzala si jako rukojmí celá ukrajinský lid!

Chci rovněž vysoko ocenit ruské vojáky a důstojníky. Počínají si statečně, důstojně, profesionálně a hrdinně plní svoje vojenské poslání. Úspěšně řeší důležitý úkol zajištění bezpečnosti našeho lidu a naší vlasti.

https://www.youtube.com/watch?v=sC7zIxEh68g

Překlad: st.hroch 20220225